Aules i Horaris
FORNELLS DE LA SELVA
Lloc: Centre Cívic i Cultural La Sitja

AULA A (de 3 a 5 anys) Art i creativitat 1: dimecres de 17 a 18 h.
AULA B (de 6 a 12 anys) Art i creativitat 2: divendres de 17 a 18.30 h.

VILABLAREIX
Lloc: Can Ballí

AULA A (de 3 a 5 anys) Art i creativitat 1: dimecres de 17 a 18 h.
AULA B (de 6 a 12 anys) Art i creativitat 2: dimarts de 17 a 18.30 h.

QUART
Lloc: Museu de la Terrissa

AULA A (de 4 a 7 anys) Art i creativitat 1: dimecres de 16,45 a 18,15 h.
AULA B (de 8 a 12 anys) Art i creativitat 2: dilluns de 16,45 a 18,15 h.

SARRIÀ DE TER
Lloc: Edifici Rafel Masó

AULA A (de 3 a 5 anys) Art i creativitat 1: dijous de 17 a 18,00 h.
AULA B (de 6 a 12 anys) Art i creativitat 2: dilluns de 17 a 18,30 h.

SANT GREGORI
Lloc: Locals parroquials

AULA A (de 3 a 5 anys) Art i creativitat 1: dimecres de 17 a 18,00 h.
AULA B (de 6 a 12 anys) Art i creativitat 2: dimecres de 17 a 18,30 h.